# کشاورزی

پایان نامه نقش میکروالمنتها در تغذیه گاوهای شیری و گوشتی

” فهرست مطالب” عناصر کم مصرف  مس روی سلنیم منگنز ید کبالت فلئور کروم- سیلیکون – وانادیم- نیکل- قلع تامین مواد معدنی کمیاب آنالیز وضعیت گله از نظر مواد معدنی جداول منابع ” مقدمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

بررسی و مقایسه میزان افت چوب به دو روش بهره‌برداری سنتی و صنعتی در جنگل‌های گیلا

فهرست مطالب صفحه                                                                                 عنوان فصل اول: بیان مسئله ۲ ۱-۱- مقدمه. ۳ ۱-۲- اهداف… ۴ ۱-۳- سابقه تحقیق.. ۵ فصل دوم :تعاریف.. ۹ ۲-۱- اهمیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

پایان نامه تأثیر سیاستهای پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

فهرست مطالب عنوان                                        صفحه چکیده فصل اول : ضرورت تحقیق (۱-۱) مقدمه (۱-۲) اهمیت موضوع (۱-۳) اهداف تحقیق (۱-۴) فرضیات تحقیق (۱-۵) روش تحقیق (۱-۶) روش تحقیق فصل دوم: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

فهرست مطالب فصل اول ۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۲اهمیت کشت سیب زمینی………………………………………………………………………………………………. ۳ ۱-۳ اهمیت سیب زمینی در ایران…………………………………………………………………………………………… ۴ ۱-۴ منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………… ۵ ۱-۴-۱ استان خراسان…………………………………………………………………………………………………….. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

دانلود پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشک

فهرست مطالب عنوان                                                  صفحه فصل اول(طرح تحقیق) ۱ هدف و ضرورت تحقیق.. ۲ فرضیه ی تحقیق: ۳ روش تحقیق: ۳ فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴ تجارت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک و مشکلات این بازار و راهکارهای توسعه و پیشرفت بازا

فهرست مطالب عنوان                                                  صفحه فصل اول(طرح تحقیق) ۱ هدف و ضرورت تحقیق.. ۲ فرضیه ی تحقیق: ۳ روش تحقیق: ۳ فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴ تجارت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید