# پایان_نامه_کشاورزی

پایان نامه نقش میکروالمنتها در تغذیه گاوهای شیری و گوشتی

” فهرست مطالب” عناصر کم مصرف  مس روی سلنیم منگنز ید کبالت فلئور کروم- سیلیکون – وانادیم- نیکل- قلع تامین مواد معدنی کمیاب آنالیز وضعیت گله از نظر مواد معدنی جداول منابع ” مقدمه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

پایان نامه خیار گلخانه ای

فهرست مطالب فهرست                                                                                                    صفحه چکیده مقدمه ………………………………………………………………… ۱ تاریخچه ……………………………………………………………….. ۲ گیاه شناسی …………………………………………………………….. ۳ ارزش تغذیه ای…………………………………………………………………………………. ۷ جوانه زنی بذر خیار…………………………………………………………………………….  ۸ تلخ شدن خیار …………………………………………………………… ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

پایان نامه تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی

فهرست مطالب فصل اول ۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۲اهمیت کشت سیب زمینی………………………………………………………………………………………………. ۳ ۱-۳ اهمیت سیب زمینی در ایران…………………………………………………………………………………………… ۴ ۱-۴ منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………… ۵ ۱-۴-۱ استان خراسان…………………………………………………………………………………………………….. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

تعیین ضریب گیاهی و پهنه بندی نیاز آبی سیب زمینی در استانهای خراسان و سمنان

فهرست مطالب   فصل اول ۱-۱مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… ۲ ۱-۲اهمیت کشت سیب زمینی………………………………………………………………………………………………. ۳ ۱-۳ اهمیت سیب زمینی در ایران…………………………………………………………………………………………… ۴ ۱-۴ منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………………………………………………… ۵ ۱-۴-۱ استان خراسان…………………………………………………………………………………………………….. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید

دانلود پایان نامه بررسی بازار سبزیجات خشک

فهرست مطالب عنوان                                                  صفحه فصل اول(طرح تحقیق) ۱ هدف و ضرورت تحقیق.. ۲ فرضیه ی تحقیق: ۳ روش تحقیق: ۳ فصل دوم(ادبیات تحقیق) ۴ تجارت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 2 بازدید