# پایان_نامه_علوم_تربیتی

نقش والدین در تحصیل فرزندان

فهرست مطالب مقدمه اهداف تحقیق تعریف اصطلاحات عمومی چکیده پژوهش تاریخچه نوجوانی نوجوانی نوجوان و خانواده طبقه بندی مشکلات نوجوان بزهکاری اختلالات شخصیت اختلال شخصیت دوری گزین (اجتنابی) همه گیر شناسی اختلال شخصیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 103 بازدید

تاثیر درس پژوهی بر توسعه حرفه ای معلمان ریاضی و رابطه آن با شیوه های فعال تدریس

فهرست عنوان                                                                            صفحه چکیده ……………………………………………………………………………………………….. ۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳ هدف از تعلیم و تربیت و رابطه آن با درس پژوهی…………………………………….. ۵ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………. ۹ عوامل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

بررسی تاثیر رضایتمندی شغلی معلمان با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی منطق

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                    صفحه مقدمه: ۳ بیان مساله: ۵ هدف از تحقیق و علت انتخاب موضوع: ۶ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راه

«فهرست» فصل اول : موضوع …………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. ۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………… ۲ فرضیه …………………………………………………………………………………………………… ۲ اهداف ……………………………………………………………………………………………………. ۲ جامعه آماری ………………………………………………………………………………………….. ۲ نمونه گیری……………………………………………………………………………………………… ۲ تعاریف واصطلاحات………………………………………………………………………………… ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

دانلود بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

فهرست مطالب:   فصل اول:             ـ مقدمه             ـ موقعیت جغرافیایی مدرسه             ـ هدف ازتاسیس             ـ تاریخچه تاسیس   فصل دوم:             ـ مباحث نظری   فصل سوم:      ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

پایان نامه بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران

فهرست مطالب عنوان                                                          صفحه بیان مسئله: ۱ اهداف: ۵ هدف کلی: ۵ بررسی الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

بررسی رابطه بین نگرش اقتضایی مدیران با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی پسرانه شهر ت

فهرست مطالب و جداول و نگاره ها عنوان                                                                                                     صفحه فصل اول : طرح تحقیق……………………………………………………………….. ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲ بیان مسئله………………………………………………………………………………. ۵ فرضیه پژوهش…………………………………………………………………………. ۶ پرسش پژوهش…………………………………………………………………………. ۶ هدف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید