# پایان_نامه_روانشناسی

پایان نامه بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

پایان نامه ارتباط بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر شاخص افسردگی

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

بررسی میزان شاخص های افسردگی در بین دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار پسر دوره م

فهرست مطالب چکیده تحقیق: أ‌ فصل اول. ۱ مقدمه. ۲ بیان مسئله: ۸ اهداف تحقیق: ۱۰ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق. ۱۱ فرضیه ها یا سؤالات ویژه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

پایان نامه سبک دلبستگی ها و رابطه آن با تمایز خود+پرسشنامه

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                            صفحه فصل اول: کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………. ۱ تمایز خود……………………………………………………………………………………………….. ۴ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… ۷ ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۰ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۱۰ فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………. ۱۱ تعاریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………. ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

پایان نامه تأثیرات منفی سازگاری اجتماعی مادران دارای کودک عقب‌ مانده

فهرست مطالب : مقدمه بیان مساله اهمیت وضرورت هدف از اجرای تحقیق: ـ اهداف کلی: اهداف جزئی .فرضیات یا سوالات تحقیق: تعریف واژه‌ها سازگاری اجتماعی کودکان عادی فصل دوم پیشینه تحقیق چهار چوب ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید