# پایان_نامه_روانشناسی

نقش والدین در تحصیل فرزندان

فهرست مطالب مقدمه اهداف تحقیق تعریف اصطلاحات عمومی چکیده پژوهش تاریخچه نوجوانی نوجوانی نوجوان و خانواده طبقه بندی مشکلات نوجوان بزهکاری اختلالات شخصیت اختلال شخصیت دوری گزین (اجتنابی) همه گیر شناسی اختلال شخصیت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 94 بازدید

مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری

فهرست مطالب فصل اول  کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف پژوهش تفاوت عادت و اعتیاد پیشگیری روش های پشگیری اولیه بهداشت روانی تعاریف عملیاتی فصل دوم - موضع گیری های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 83 بازدید

پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

فهرست مطالب فصل اول  کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف پژوهش تفاوت عادت و اعتیاد پیشگیری روش های پشگیری اولیه بهداشت روانی تعاریف عملیاتی فصل دوم - موضع گیری های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 28 بازدید

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

چکیده مقدمه تعاریف اصطلاحات و متغیرها بازنگری پیشینه تحقیق اهداف پژوهش سوالات پژوهش روش تحقیق و تحلیل داده ها جامعه آماری و روش نمونه برداری ابزارهای پژوهش جدول (۱) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید

بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رضایت تحصیلی

    فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. الف فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۲ بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………. ۸ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۱ تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. ۱۲ فصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

بررسی جایگاه مهار درونی و بیرونی با رشته های تحصیلی و رضایت تحصیلی

فهرست مطالب چکیده ……………………………………………………………………………………………………….. الف فصل اول………………………………………………………………………………………………………. ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… ۲ بیان مساله …………………………………………………………………………………………………… ۶ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………. ۸ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۱۱ تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………….. ۱۲ فصل ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید