# پایان_نامه_حقوق

پایان نامه بررسی روابط دو جانبه ایران و پاکستان (2005-1739)

فهرست مطالب عنوان                                                                                                                  صفحه پیشگفتار…………………………………………………………………………………………………. ۱ فصل اول (کلیات) طرح مسئله………………………………………………………………………………………………. ۲ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴ اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴ سوال اصلی…………………………………………………………………………………………….. ۵ سوالات فرعی………………………………………………………………………………………….. ۵ فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………… ۵ متغیرها و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

مقاله علل فرار دختران و پسران از خانه

فهرست     صفحه مقدمه    ………………………………………………………………..    ۱ فصل اول     نوجوانان مبحث اول :     تعریف نوجوانان ……………………………………………..    ۵ مبحث دوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

فهرست مطالب عنوان                                                       صفحه تقدیر و تشکر………………………………………………………………………………………………. مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. از سیاست کیفری تا سیاست جنائی………………………………………………………………… مفهوم سیاست جنائی و تحول آن…………………………………………………………………… سیاست جنائی …………………………………………………………………………………………….. مدلهای سیاست ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید