# روش_تحقیق

پایان نامه مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

فهرست مطالب فصل اول  کلیات مقدمه بیان مسئله اهمیت و ضرورت تحقیق هدف پژوهش تفاوت عادت و اعتیاد پیشگیری روش های پشگیری اولیه بهداشت روانی تعاریف عملیاتی فصل دوم - موضع گیری های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید

عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه سوم راهنمایی شهر اهواز

چکیده مقدمه تعاریف اصطلاحات و متغیرها بازنگری پیشینه تحقیق اهداف پژوهش سوالات پژوهش روش تحقیق و تحلیل داده ها جامعه آماری و روش نمونه برداری ابزارهای پژوهش جدول (۱) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 27 بازدید

پایان نامه تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسة الگوی موجود با الگوی بهینه

فهرست مطالب                                                                                       صفحه   چکیده  ………………………………………………………………………………………………….      ۱ فصل اول مقدمه  …………………………………………………………………………………………………..     ۳ فصل دوم ضرورت انجام مطالعه   ……………………………………………………………………………    ۱۴ فرضیات تحقیق   …………………………………………………………………………………….   ۱۵ اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………….  ۱۵ فصل سوم پیشینه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با

فهرست مطالب فصل اول: کلیات                                                                                    ۲ مقدمه                                                                                                  ۳ اهمیت و ضرورت تحقیق                                                                            ۵ هدفهای پژوهش                                                                                      ۶ سوالات پژوهش                                                                                                ۶ تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی                                                               ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید

مقایسه و بررسی میزان پرخاشگری بین افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون و افراد عادی

فهرست مطالب عنوان                                                                                صفحه مقدمه ………………………………………………………………………………………………….. ۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………. ۲ اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۲ هدف پژوهش………………………………………………………………………………………… ۳ بیان فرضیه…………………………………………………………………………………………… ۳ تعاریف عملیاتی واژه ها………………………………………………………………………….. ۳ فصل دوم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان+ پرسشنامه

فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه فصل اول : ۱-   مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۸ ۲-   بیان مسئله………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۳-   اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… ۱۱ ۴-   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید

بررسی علل و عوامل اجتماعی و عاطفی در گرایش به اعتیاد در بین جوانان شهر مشهد+ پرس

فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه فصل اول : ۱-   مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۸ ۲-   بیان مسئله………………………………………………………………………………………. ۱۰ ۳-   اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش…………………………………………………… ۱۱ ۴-   اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید