# الگوی_بهینه_کشت

پایان نامه الگوی بهینه کشت شهر مشهد در شرایط ریسک و عدم حتمیت

فهرست مطالب                                                                                       صفحه چکیده  ………………………………………………………………………………………………….      ۱ فصل اول مقدمه  …………………………………………………………………………………………………..     ۳ فصل دوم ضرورت انجام مطالعه   ……………………………………………………………………………    ۱۴ فرضیات تحقیق   …………………………………………………………………………………….   ۱۵ اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………….  ۱۵ فصل سوم پیشینه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 23 بازدید