پایان نامه نقش Router در مسیریابی

فهرست مطالب

صفحه

چکیده   ……………………………………………………………….   ۴

مقدمه   ……………………………………………………………….    ۵

تاریخچه   …………………………………………………………….   ۶

۱  فصل اول …………………………………………………………    ۸   

 

۱-۱ مسیر یابی و اینترنت  ………………………………………….    ۸

۱-۲ غناصر اصلی در یک روتر  ………………………………….    ۹

۱-۲-۱ اینترفیس…………………………………………………….     ۹

۱-۲-۲ پردازنده  ……………………………………………………     ۱۱

۱-۳ وظائف مسیر یابها  ……………………………………………    ۱۲

۱-۳-۱ استفاده از روتر برای ارتباط به اینترنت ……………….       ۱۳

۱-۳-۲ استفاده از روتر در یک شبکه lan …………………………   ۱۴

۲ فصل دوم  …………………………………………………………   ۱۶    

 

۲-۱ آشنائی با سخت افزار مسیر یابها  ……………………………… ۱۶

۲-۲ سخت افزار خارجی مسیر یاب  ………………………………… ۱۷

۲-۲-۱ بدنه……………………………………………………………. .۱۷

۲-۲-۲ مؤلفه هائی که در پشت بدنه مسیریاب تعبیه شده اند………..  ۱۹

۲-۲-۳ پورت کنسول  …………………………………………………  ۲۰

۲-۲-۴ پورت های توسعه wan …………………………………….. ۲۱      

۲-۲-۵ flash memory  …………………………………………….. ۲۱

۲-۳ سخت افزار داخلی  ………………………………………………  ۲۲

۲-۴ سخت افزار خاص و ویژه هر سری  ………………………….  ۲۴

۲-۴-۱ سری۸۰۰  …………………………………………………..   ۲۵ 

۲-۴-۲ مسیر یابهای سری۱۶۰۰  ………………………………….   ۲۵

۲-۴-۳ مسیر یابهای سری۲۵۰۰…………………………………..   ۲۶

۲-۴-۴ مسیر یابهای سریenter price  ………………………….   ۲۷      

فصل ۳  ………………………………………………………………    ۲۸

۳-۱ آشنائی با سیستم عامل مسیر یاب…………………………….    ۲۸    

۳-۲ تهیه نسخه های ارتقاءIos……………………………………    ۳۰     

۳-۳ معماری حافظه مسیر یابها……………………………………..  ۳۱ 

۳-۳-۱ مسیر یابهایRFF  ………………………………………….. ۳۲     

۳-۳-۲ مسیر یابهایRFR…………………………………………… 34      

۳-۴ ارتقاء سیستم عاملIOS  ………………………………………. ۳۷      

۳-۴-۱ ارتقاء سیستمهای عاملIOS در مسیر یابهایRFF………37        

۳-۴-۲ ارتقاء سیستمهای عاملIOSدر مسیر یابهایRFR……… 37

3-5 آشنائی با مدها و فرمانها ………………………………………...۳۹

فصل ۴ …………………………………………………………………  ۴۱

۴-۱ فراگیری واسط کاربری در سیستم عاملIOS………………..  ۴۱       

۴-۲ پیام های سیستم عامل IOS در هنگام راه اندازی مسیر یاب …  ۴۴

۳-۴ مسیریابها و لایه شبکه…………………………………………… ۴۵

۴-۴ protocol routing……………………………………………. 47

4-5 بسته بندی داده ها…………………………………………………. ۴۸

۴-۶ روش های مسیر یابی…………………………………………….. ۴۹

۴-۷ جداول مسیریابی………………………………………………….. ۵۰

        کلید واژگان………………………………………………………………. ۵۳

منلبع…………………………………………………………………….. ۵۷

 

چکیده

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب راجع به روترها را بگوئیم باید به این نکته اشاره کنیم که روترها کامپیوترهای خاصی هستند که پیام های اطلاعاتی کاربران را با استفاده از هزاران مسیر موجود به مقاصد مورد نظر هدایت می نمایند.

استفاده از روترها در شبکه به امری متداول تبدیل شده است . یکی از دلایل مهم گسترش استفاده از روتر ، ضرورت اتصال یک شبکه به چندین شبکه دیگر  (اینترنت و یا سایر سایت ها ی از راه دور) در عصر حاضر است . نام در نظر گرفته شده برای روترها ، متناسب با کاری است که آنان انجام می دهند : ” ارسال داده از یک شبکه به شبکه ای دیگر ” . مثلا” در صورتی که یک شرکت دارای شعبه ای در تهران و  یک دفتر دیگر در اهواز باشد ، به منظور اتصال آنان به یکدیگر می توان از یک خط  leased ( اختصاصی ) که به هر یک از روترهای موجود در دفاتر متصل می گردد ، استفاده نمود . بدین ترتیب ، هر گونه ترافیکی که لازم است از یک سایت به سایت دیگر انجام شود از طریق روتر محقق شده و تمامی ترافیک های غیرضروری دیگر فیلتر و در پهنای باند و هزینه های مربوطه ، صرفه جوئی می گردد .

 

دانلود فایل

فایل بصورت ورد 57 صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید