کارآفرینی تولیدی پوشاک

 
 

فهرست مطالب

عنوان برنامه کسب و کار: ۲

تهیه کننده برنامه: ۲

۱٫     مشخصات تهیه کننده طرح        ۳

۲٫     صنعت و فضای کلان اقتصادی   ۴

۳٫     مشخصات شرکت  ۶

۴٫     برنامه مدیریت       ۷

۵٫     برنامه بازار و بازاریابی     ۸

۶٫     برنامه تولید  ۱۱

برآورد سرمایه ثابت :      ۱۳

هزینه های قبل از بهره برداری :  ۱۳

برآورد سرمایه در گردش :        ۱۴

نحوه ی سرمایه گذاری    ۱۴

هزینه های توزیع سالانه : ۱۵

ضمائم و پیوست ها :      ۱۶

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 16

/ 0 نظر / 12 بازدید