پایان نامه ارتباط بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی

بیان مسئله
در تعریف اول بهداشت روانی به معنای سلامتی فکر است و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی و راههای دست یابی به آن است که در تعامل فرد و اجتماع نقشر موثری را میتواند به عهده بگیرد لازم است معیارهای سلامت روانی مشخص گردد.تا بتوان با توجه به آنها بیماری روانی را شناخت و در نتیجه برای احراز سلامت روانی فعالیت خود و از بیماری روانی دور ماند.
در تعریف دوم منظور از بهداشت روانی عبارت از رشته ای تخصصی از بهداشت عمومی است که در زمینه کاستن بیماریهای روانی و پیشگیری از این بیماری ها فعالیت می نماید. پس منظور از بهداشت روانی بررسی روشهای پیشگیری است در این مورد باید توجه داشت که اصول بهداشت روانی به سادگی بهداشت عمومی نیست(حسینی ۱۳۸۱)
در هر مفهوم بهداشت روانی نقش فرهنگ و آداب و رسوم خانوادگی اجتماعی و شرایط محیطی مورد تاکید قرار می گیرد.برای ما که در یک محیط اسلامی زیست می نماییم بهداشت روانی مفهوم اختصاص دارد.زیرا وقتی پیامبر(ص)می فرماید:«»یعنی برای تکمیل اخلاق پسندیده معبوث گشته ام،در حققت سراسر آموزش های دینی او چیزی جز آموزشهای بهداشت روانی نیست(بحارالانوار)با قاطعیت می توان گفت که آموزش های اسلامی بهترین وسیله،هم در پیشگیری از بیماریهای روانی و هم در دستیابی به کامل روانی می باشد.هدف اول از راه افزایش ظرفیت روانی افراد سالم و سالم سازی محیط از طریق تحریم مشروبات الکل و مواد مخدر،برداشت های منطقی و واقع بینانه نسبت به امور جنسی شرطی کردن افراد نسبت به اقناع طبیعی غریزی جنس از طریق ازدواج و ایجاد تنفر نسبت به انحراف های جنسی دستورات اکید نسبت به جلوگیری از تولید مثل مبتلایان به بیماری های روانی که همراه با قطع ارتباط با واقعیت هستند وعقب مانده های هوشی و صدها دستور اخلاقی، حقوقی،جزائی که همگی به بهتر کردن محیط خانواده و اجتماع کمک مینمایند،انجام میدهد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول

مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۳-۱

اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………….. ۱۰

هدف پژوهش ……………………………………………………………………………….. ۱۲

فرضیه پژوهش ……………………………………………………………………………… ۱۲

متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۳

تعاریف اصطلاحات  ……………………………………………………………………….. ۱۵

فصل دوم

چهارچوب نظری و پیشینه های تحقیق ………………………………………………………….. ۱۶

تاریخچه …………………………………………………………………………………………. ۱۸

چهارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………. ۲۰

تعریف بهداشت روانی …………………………………………………………………………. ۲۲

اهمیت و ضرورت بهداشت روانی ………………………………………………………………………. ۲۶

هدف بهداشت روانی …………………………………………………………………………….. ۳۱

پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………. ۳۲

آزمونهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….. ۳۷

انگیزش و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….. ۳۸

پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور…………………………………………………. ۳۹

بهداشت روانی و بهنجاری ……………………………………………………………………………… ۴۱

بهداشت روانی و بیماری روانی ………………………………………………………………………….. ۴۳

علل و افزایش شیوع بیماری های روانی ……………………………………………………………… ۴۷

ملاک بهداشت روانی که فهرست شده ………………………………………………………………… ۵۱

 مکتب بوم شناسی در بهداشت روانی ………………………………………………………………… ۵۳

اصول تکاملی بهداشت روانی در مکتب اسلام ……………………………………………………. ۵۴

نقش اسلام در سلامت جسمی و روحی فرد و جامعه تاثیر دین و دعا بر بهداشت روانی     ۵۶

تاثیر دعا بر سلامت روانی …………………………………………………………………………. ۵۷

چگونه به بهداشت روانی خود کمک کنیم ………………………………………………………….. ۶۰

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………….. ۶۴

فصل سوم:

جامعه کلی پژوهش…………………………………………………………………………………. ۷۴

جامعه آماری ………………………………………………………………………………………… ۷۴

نمونه آماری و نمونه گیری ……………………………………………………………………………… ۷۵

روش پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۷۵

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۷۵

 

 

فایل بصورت ورد 85 صفحه قابل ویرایش می باشد

دانلود

/ 0 نظر / 4 بازدید