کارآفرینی فنی و مالی تولید قطعات پلاستیک

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

خلاصه گزارش

مقدمه

۱-   خلاصه گزارش بررسی فنی

۲-   خلاصه بررسی بازار و محاسبات اقتصادی طرح

۳-   خلاصه بررسی مالی

 

بخش اول – مشخصات و سوابق متقاضی

۱-   مشخصات متقاضی

۱-۱       شرکت

۱-۲       سهامداران

۱-۳       مدیریت

۱-۴       کارکنان

۲-   سابقه مالی شرکت

 

بخش دوم – بررسی فنی

۱-   هدف از اجرای طرح

۲-   ظرفیت و نحوه برآورد آن

۳-   برنامه تولید با توجه به ظرفیت و پیش بینی فروش

۳-۱- ظرفیت تولید

۴- روش تولید (نمودار فرآیند تولید)

۴-۱- تکنولوژی تولید

۴-۲- روش تولید

۵- مواد اولیه طرح

۶- کنترل کیفیت

۷- محیط زیست

۸- برنامه زمانبندی اجرای طرح

۹- هزینه های ثابت طرح

۹-۱- زمین

۹-۲- محوطه و ساختمان سازی

۹-۳- ماشین آلات و تجهیزات

۹-۴- تأسیسات

۹-۵- جدول وسایط حمل و نقل

۹-۶- ملزومات اداری

۹-۷- هزینه پیش بینی نشده

۹-۸- هزینه های قبل از بهره برداری

۱۰- سرمایه در گردش طرح

۱۱- نحوه تأمین منابع مالی

۱۲- هزینه های تولید سالیانه

۱۲-۱- مواد اولیه

۱۲-۲- نیروی انسانی

۱۲-۳- انرژی مصرفی

۱۲-۴- هزینه نگهداری و تعمیرات

۱۲-۵- هزینه پیش بینی نشده تولید

۱۲-۶- هزینه استهلاک

۱۲-۷- هزینه تسهیلات مالی

۱۲-۸- جدول هزینه های ثابت و متغییر تولید

۱۳- برنامه فروش

۱۴- شاخص های اقتصادی طرح

 

بخش سوم – بررسی بازار

۱-   مقدمه

۲-   مشخصات محصول

۳-   عرضه

۳-۱- تولیدات داخلی

۴- محل تأمین و قیمت خرید مواد اولیه

۵- قیمت فروش محصولات

۶- نتیجه گیری و پیشنهاد

 

بخش چهارم – جداول مالی و محاسبات مالی طرح

 

بخش پنجم – مدارک ثبتی

 

خلاصه گزارش

 مقدمه

پلاستیکها به علت خواص مختلفی که دارند اغلب جایگزین مواد طبیعی شده و بدین ترتیب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. حتی امروزه از آنها در ساخت اعضاء داخلی بدن نیز استفاده می شود.

برای تهیه پلاستیکها به طور کلی نیاز به مونومرها می باشد، تنوع و تعدد پلاستیکها ایجاب می کند که مونومرهای متعددی نیز منظور ساخته شود. طرز تهیه این مونومرها و در نتیجه چگونگی تولید پلاستیکها کار بسیار پیچیده ای می باشد که در اینجا به آن پرداخته نمی شود.

در حال حاضر پلاستیکهای مختلفی با خواص کاملاً متفاوت توسط سازندگان گوناگون در دنیا ساخته و به بازار عرضه می شود.

در طرح حاضر به تحلیل شرایط تولید و محاسبات فنی، اقتصادی و مالی شرکت تولید کننده قطعات پلاستیکی مورد استفاده در حمام که یکی از شاخه های کوچک از محصولات پلاستیکی است، پرداخته شده است.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 70

/ 0 نظر / 10 بازدید