پایان نامه بررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آن

فهرست مطالب

 

فصل اول —————————————————

مقدمه —————————————————–

بیان مسئله ————————————————–

اهمیت و ضرورت ———————————————

فصل دوم—————————————————

پیشینه داخلی ————————————————

مقاله ——————————————————

مصاحبه اکتشافی و مصاحبه کارشناسی —————————–

فصل سوم—————————————————

تحلیل نظری ————————————————-

مدل نظری ————————————————–

فصل چهارم————————————————-

روش شناسی تحلیل ——————————————-

روش تحقیق ————————————————-

جامعه آماری ————————————————

شیوه انتخاب واحد نمونه—————————————–

روش گردآوری ———————————————-

سئوالات و فرضیات تحقیق —————————————

تعریف عملیاتی ———————————————–

فصل پنجم—————————————————

یافته ها—————————————————–

فصل ششم————————————————–

نتیجه گیری————————————————–

محدودیت ها————————————————-

فصل هفتم ————————————————–

ضمایم—————————————————–

پرسشنامه—————————————————

آراء صاحبنظران———————————————-

منابع ——————————————————

 

چکیده :

این پژوهش باهدف بررسی روابط زوجین با والدین خود و تاثیراتی که این روابط بر روابط بین زوجین می گزارد و مشکلاتی که طی آن به وجود می اید در بین زنان و مردان متاهل شهر کاشمر انجام گرفته است

این تحقیق دارای یک پیشینه داخلی ، مقاله و مطالعات اکتشافی است .

نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفته ، داده ها از طریق پرسشنامه جمع اوری و تحلیل شده است و نتایج آن به این شرح است :

زوجین به دلیل عدم آشنایی با خصوصیات رفتاری همسر خود و همچنین عدم استقلال فکری ، فضای پدر سالارانه و مادر سالارانه خانواده از والدین خود در بروز مشکلات ناشی از آن خط میگیرند و تحت تاثیر والدین خود قرار میگیرند .

 

دانلود فایل

 فایل بصورت ورد ۵٣ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 5 بازدید