پروژه کارآفرینی نوشابه بدون گاز

فهرست

عنوان                                                                                                 صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………… ۲

آشنایی جزیی در مورد کار کارخانه………………………………………………….. ۵

نمودار مراحل مختلف تولید نوشابه غیر گازدار با استفاده از انواع…………………. ۱۰

محاسبه اجزاء و میزان دارایی های ثابت………………………………………………………… ۱۲

مساحت زمین و برآورد قیمت آن………………………………………………………۱۲

مساحت و هزینه های ساختمانی……………………………………………………………. ۱۳

هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید…………………………………………………. ۱۴

سرمایه ثابت مورد نیاز کارخانه………………………………………………………………. ۱۶

هزینه های تولید سرمایه در گردش………………………………………………………………… ۱۸

محاسبه کل سرمایه گذاری……………………………………………………………………… ۲۰

نحوه سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی………………………………………………… ۲۰

سودآوری و چگونگی برگشت سرمایه……………………………………………………. ۲۱

 

مقدمه

- نوع محصول:

نوع محصول کارخانه عبارتست از انواع نوشابه بدون گاز به صورت آبمیوه جات به غلظت ۱۴-۱۰ درجه بریکس که از کنسانتره به غلظت ۷۰-۶۰ درجه بریکس بازسازی شده و در بطری های نوشابه به ظرفیت ۲۸۵ سی سی و با درب طشتکی بسته بندی خواهد شد.

بطری مذبور دارای ارتفاع ۲۴۰ میلیمتر و قطر ۵۷ میلیمتر است و بر روی آن بر چسب مربوطه به ابعاد ۸۰*۲۰۰ میلیمتر چشبانده خواهد شد.

آبمیوه تولیدی با استفاده از کنسانتره پرتقال، سیب و انگور و به صورت آب این میوه جات تهیه می گردد و در مورد آب پرتقال بر اساس نوع کنسانتره مصرفی تهیه آن تا بریکس ۷ نیز معمول است.

 

دانلود فایل

نوع فرمت: ورد - تعداد صفحه: 25

/ 0 نظر / 10 بازدید