مقاله خانواده و نقش آن در گرایش جوانان به نماز

چکیده

مهمترین دوره عمر انسان دوران نوجوانی و جوانی است این دوره مصادف است با بروز بیداری های متعدد که هر کدام می توانند زمینه ای باشند برای رشد و سعادت و در صورت عدم هدایت آنها موجب بدبختی و سقوط انسان می شود مانند: بیداری فطرت، بیداری مذهب، بیداری جهان بینی و بیداری وجدان

در هر کدام از بیداری ها باید به تربیت صحیح، محیط مناسبی را بوجود آورد تا رشد و تعالی جوان را به همراه داشته باشد. در دوره جوانی، شرایط و امکاناتی پدید می آید که گرد و خاک فطرت به کنار می‌رود و با هشیاری فطرت مذهب هم بیدار می شود. این بیداری در نوجوان عاملی برای رشد معنوی و اخلاقی می شود دید و بینش و نگرش خاص نسبت به جهان در او بوجود می آید جهان بینی او عوض می شود و وجدان هم در او بیدار شده و خود رای خویشتن قاضی و داور است اگر گناه و خطایی مرتکب شود خود را سرزنش می کند این بیداری خود از عنایات لطیف الهی و عاملی برای خود کنترلی است.

درآموزش و تعلیم هر موضوع، اصول و مبانی ساختار آن موضوع از اهیمت ویژه و اساسی برخورداراست نیاز به پرستش ونیایش یکی از نیازهای اساسی و عمیق است که در عمق روان بشر وجود دارد. انسان به اقتضای فطرت الهی خود و به دلیل آنکه موجودی است چند بعدی و به اعتبار کرامتی که دارای میل ها و جاذبه های معنوی است که سایر موجودات فاقد آن هستند.

فهرست مطالب

عنوان     صفحه
چکیده    ۱
مقدمه    ۳
نقش الگوی والدین    ۵
حساسیت نسل جوان    ۶
تشویق به ایمان و معنویت    ۷
نقش خانواده در تقویت رفتارهای مذهبی    ۷
چه کنیم تا جوانان دین را آسان بپذیرند؟    ۸
شرایط مربیان دین    ۹
ارزش خانواده در تفکر اسلامی    ۹
ارتباط خانواده با محیط های آموزشی    ۱۰
مشکل مربیان در ارتباط با نوجوانان و جوانان    ۱۱
ضرورت توجه نماز    ۱۱
رعایت اعتدال در برخورد با جوانان    ۱۱
عکس العملهای مناسب در قبال رفتارهای دینی فرزندان    ۱۲
حضور در مجامع و محافل نماز باعث تشویق به این امر می شود.     ۱۲
ایجاد ارتباط بین زیبایی و نماز    ۱۲
علل بی توجهی به نماز در بعضی از نوجوانان و جوانان    ۱۳
در طریق اصلاح    ۱۳
شیوه های جلب و جذب جوانان به نماز    ۱۴
اعمال روشهای مناسب برای تشویق جوانان و نوجوانان به نماز     ۱۵
اصول اعمال روشها    ۱۶
قواعدی که باید برای جذب فرزندان به نماز رعایت کرد    ۱۶
زمینه های دیگر    ۱۷
- پرهیز از این راه ها    ۱۸
- آثار اخلاقی و تربیتی نماز    ۱۸
- پاسخ به یک سوال و تأثیر تربیتی مراعات وقت نماز    ۱۹
- نتیجه گیری    ۲۱

 

دانلود فایل

 فایل بصورت ورد ٢۶ صفحه قابل ویرایش می باشد

/ 0 نظر / 3 بازدید