تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/٢۸

مقدمه

البته شمار فزایندة مطالعات و نشریات مربوط به بیکاری جوانان شاهدی است بر افزایش آگاهی در مورد اهمیت این مسئله که بیکاری جوانان بیش از همه در شرایط سخت زندگی جوانان بیکار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی متعدد آن پدیده انعکاس یافته است. علائم و شواهد نشان می‌دهد که این مسئله در سال های آینده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فنی که در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دارای اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغییرات عظیمی‌در سطح و نوع مهارتهای مورد تقاضای بازار کار گردید. بسیاری از محققان بر این عقیده اند که دیر یا زود چنین تغییراتی در کشورهای در حال توسعه و به ویژه آن دسته از کشورهایی که از لحاظ اقتصادی مستقیماً با کشورهای صنعتی در ارتباط هستند نیز تکرار خواهد شد.

هر چند ممکن است ادعا شود که تکنولوژی های نو در دراز مدت باعث افزایش فوق‌العاده در تولیدات صنعتی – همراه با افزایش بی سابقه در اوقات فراغت و شرایط بهتر زندگی افراد و جوامع – خواهد شد، اما در این مطلب نیز شکی وجود ندارد که اولین تأثیر این تکنولوژی ها این است که صدها هزار کارگر را از بازار کار اخراج کرده و جذب نسل جدید را به جهان کار مشکل و مشکل تر می‌سازد. این اثرات اولیه انقلاب فنی توسط اثر دورانی بحران اقتصادی که با بی ثبات کردن بازار کار و آشفته ساختن چشم انداز آینده باعث وخامت اوضاع می‌گردد، تشدید می‌شود.

متأسفانه به نظر می‌رسد که هیچ احتمالی برای تغییر بنیادین این وضعیت در آینده وجود ندارد. بر عکس، بعضی مطالعات نشان می‌دهد که لااقل در کشورهای در حال توسعه وضع از این نیز بدتر خواهد شد.

اگر چه احتمال هیچ گونه تغییر بنیادینی وجود ندارد، لااقل برای جلوگیری از گسترش بیکاری جوانان در آینده و نیز کاهش اثرات زیان آور آن بر جامعه و افراد،‌کارهایی می‌توان و می‌باید انجام داد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

پیشگفتار……………………………………………………………………………….. ۱

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۳

بخش اول:………………………………………………………………………………

علوم اجتماعی و مشکل بیکاری جوانان……………………………………………………………. ۵

۱- اهمیت موضوع در علوم اجتماعی منطقه ای و نکات کلی آن………………………….. ۶

۲- مسائل نظری و روش شناسی…………………………………………………………………….. ۸

جوانان و پایگاه طبقاتی…………………………………………………………………………………… ۹

مفهوم بیکاری جوانان……………………………………………………………………………………. ۱۰

بخش دوم:………………………………………………………………………………

علل و پیامدهای اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی بیکاری جوانان………………………….. ۱۴

۱- علل بیکاری جوانان………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۱- رشد شدید جمعیت، بحران اقتصادی و تغییر و تحول تکنولوژیکی………………. ۱۵

آسیا…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

آمریکای لاتین و حوزه کارائیب………………………………………………………………………. ۱۸

کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. ۱۹

آفریقا………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۱-۲- جدایی بین جهان آموزش و جهان کار…………………………………………………….. ۲۳

اروپا……………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. ۲۶

- تضاد بین انتظارات و فرصت ها……………………………………………………………………. ۲۶

۱-۳- عوامل اجتماعی و فرهنگی…………………………………………………………………….. ۲۸

الف : پایگاه اجتماعی جوانان………………………………………………………………………….. ۲۸

ب :‌جزم اندیشی ها و قضاوتهای ارزشی منفی در مورد توانایی جوانان برای کار…………. ۳۰

ج: فساد و نظام قیم مآبانه در بازار نیروی کار……………………………………………………. ۳۰

د: نگرش های جوانان نسبت به کار…………………………………………………………………. ۳۰

۲- پیامدهای فرهنگی – اجتماعی بیکاری جوانان………………………………………………. ۳۳

۲-۱- فروپاشی فرآیند عادی جامعه پذیری جوانان – حاشیه ای شدن و

اشکال جایگزینی جامعه پذیری……………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۲- رویاروی جوانان با خودشان…………………………………………………………………… ۳۴

از شکست و خودتباهی تا رشد و خلاقیت شخصی……………………………………………. ۳۴

۲-۳- خانه و خانواده خود شخص: هدفی که باید به تأخیر بیفتد………………………….. ۳۵

۲-۴- فرار، ترک خانه، رفتن به جاهای دیگر: مهاجرت………………………………………. ۳۶

۲-۵- خرابکاری، بزهکاری – روسپی گری……………………………………………………… ۳۷

۲-۶- پیامدها و عکس العمل های دیگر: ادامه تحصیلات ، ملحق شدن به ارتش، اشتغال

آزاد و توسعه فرهنگی جایگزین………………………………………………………………………. ۳۸

توصیه های عمومی……………………………………………………………………………………….. ۴۰

۱- نیاز به رهیافتی چند رشته ای…………………………………………………………………….. ۴۰

۲- نیاز به رهیافتی تطبیقی……………………………………………………………………………… ۴۲

 

دانلود فایل

 فایل بصورت ورد ۴۶ صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :