تک داک
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: حسن قادری - ۱۳٩٢/٩/۱٩

بیان مسئله

ریشه ی بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابه لای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد. فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است، و از این نظر فوق العاده نیازمند است.

اگر مشکلی در رهنمایی این نسل باشد بیشتر در فهمیدن زبان و منطق او و رو به رو شدن با او با منطق و زبان خودش است. و در این وقت است که هر کسی احساس می کند این نسل، بر خلاف آنچه ابتدا به نظر می رسد، لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دینی دارد. (مرتضی مطهری، ۱۳۷۰، ص ۱۳)

هدف آموزش و پرورش نخست پرورش الگوهای اخلاقی برگزیده و صفات پسندیده ی انسانی بر مبنای فطرت انسان است و پوشش و لباس یکی از مظاهر فطرت انسان است که انسان، به ویژه نوجوان خود را به این وسیله بروز می دهد و خودنمایی می کند.

از آن جا که طبع و سلیقه ی همه ی انسان ها یکی نیست برای ابراز غریزه ی زیبادوستی، طرق مختلفی را برمی گزینند و جنسیت، پایگاه اجتماعی، امکانات، بودجه و… را در طرز لباس پوشیدن مد نظر قرار می دهند.

زمانی از زندگی نوجوان و جوان در محیط آموزش و پرورش مدرسه می گذرد، باید دید چگونه فرهنگ خانواده، اجتماع، اوضاع اقتصادی، سن، جنسیت، پایگاه اجتماعی- اقتصادی در انتخاب لباس مؤثر هستند؟

همچنین لباس چه تأثیری بر آموزش و بر نفوذ فرهنگ بیگانه دارد؟

در اسلام همیشه لباس ساده و مناسب برای بیرون از منزل سفارش شده است. شاید یکی از دلایل آن جلوگیری از انحراف زن و مرد و همچنین اسراف و هرج و مرج و فاصله ی طبقاتی باشد زیرا نیاز انسان به زیبایی و لذت انسان از زیبایی سیری ناپذیر است.

                                                 فهرست مطالب :

عنوان :                                                                                      صفحه:

فصل اول

مقدمه ……………………………………………………………….. ۱ 

بیان مسئله ………………………………………………………… ۳

اهمیت و ضرورت مسئله پژوهش ……………………………………… ۵

اهداف پژوهش ………………………………………………………. ۸

فرضیه های پژوهش ………………………………………………….. ۹

نامگذاری متغیرهای موجود در فرضیه و انواع آن ……………………… ۱۰

متغیرهای تعدیل کننده ………………………………………………… ۱۱

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای فرضیه …………………………… ۱۲

فصل دوم

ادبیات تحقیق (پیشینه تحقیق)

پیشینه نظری

مقدمه ……………………………………………………………… ۱۸

فلسفه و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی ………………………… ۱۹

پوشش اولیه ادم و حوا ………………………………………………. ۲۸

کلاهی که غربیها سر ما گذاشتند ………………………………………. ۲۹

مدل و شکل پوشاک ……………………………………………………. ۳۱

آثار سوء و خطرات بی حجابی از دیدگاه پزشکی ………………………….. ۳۳

ابتذال در پوشش و مد پرستی ضرورتی برای ادامه حیات غرب …………….. ۳۴

علل و عوامل بی حجابی و ابتذال در پوشش ………………………………. ۳۵

رنگ پوشاک ……………………………………………………………. ۳۷

لباس متحد الشکل ………………………………………………………. ۳۸

پیشینه عملی

تحقیقات انجام شده …………………………………………………….. ۳۹

۱٫ …………………………………………………………………. ۳۹

۲٫ ………………………………………………………………….. ۴۱

۳٫ ………………………………………………………………….. ۴۳

۴٫ …………………………………………………………………… ۴۵

۵٫ ……………………………………………………………………. ۴۷

فصل سوم

روش تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………. ۵۰

روش تحقیق و علت استفاده از آن ………………………………………. ۵۱

معرفی جامعه………………………………………………………….. ۵۲

معرفی نمونه و تعیین روش نمونه برداری ………………………………. ۵۳

معرفی ابزار پژوهش و تعیین روایی و پایایی ابزار ……………………… ۵۴

ضمیمه

پرسشنامه مربوط به دانش آموزان …………………………………….. ۵۶

پرسشنامه دبیران …………………………………………………….. ۵۹

فهرست منابع …………………………………………………………. ۶۹

فهرست منابع اینترنتی ……………………………………………… ۶۴

 

 

دانلود

فایل بصورت ورد 75 صفحه قابل ویرایش می باشد

نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :